Vi har timeavtaler på våre avdelinger kun i sesongene. Vi starer opp 1. April med timeavtaler.